Gezondheid is een groot goed. Een proces dat continu aan verandering onderhevig is. Met elke actie, keuze en gebeurtenis wordt er invloed uitgeoefend op uw gezondheid. In deze tijd staan we niet altijd stil bij de keuzes die we maken, bewust of onbewust. Wanneer keuzes en acties op gebeurtenissen niet passend zijn voor u, vertelt uw lichaam dat in de vorm van een gevoel van onwel zijn op fysiek, mentaal of emotioneel vlak. En kan dat leiden tot zeer diverse klachten, waarvan Burn Out, vermoeidheid en depressie de laatste tijd veel gehoorde klachten zijn. Wanneer voor u de tijd rijp is om actief aan uw gezondheid te werken, u de regie over uw leven weer in eigen handen wilt nemen maak ik graag tijd voor u. Ik werk vanuit een holistische visie waarbij u als persoon niet de klacht bent, maar een persoon die een klacht ervaart. Op uw eigen, individuele unieke wijze. En lever ik maatwerk, afgestemd op u als persoon. 

Samen met u kijk ik tijdens de intake naar wat u graag anders zou willen, wat uw hulpvraag is. Wat zijn uw klachten, sinds wanneer en wat heeft u er al aan gedaan, met welk effect? Hoe ervaart u deze klachten en wat doet het nu met u? Stel ik verhelderende vragen en kijken wij samen wat er gebeurt. Zonder oordeel. Omdat u als persoon niet alleen uit klachten bestaat stel ik ook vragen over uw talenten, kwaliteiten. Waar bent u blij of tevreden mee? Dat alles samen vertelt mij wie u bent en wat bij u past. En stellen we samen een behandelplan op maat vast dat afgestemd is op uw leefstijl, voedingspatroon en gewoontes. Om zo stap voor stap uw gezondheid te verbeteren, en de regie over uw leven in eigen hand te nemen.